ÇAPRAZ KAFİYE nedir örnek

116 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

ÇAPRAZ KAFİYE nedir örnek

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
0

Dörder mısralı bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlüğün tek sayılı dizeleri ile çift sayılı dizeleri kendi aralarında kafiyelidir. Dörtlük sayısı sınırlı değildir. Her tür konuya uygun olduğu için çok kullanılır. Çaprazlamada denir.
Örneğin:
Hâfız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle
Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şîrâz-ı hayâl ettiren âhengiyle
Yahya Kemal Beyatlı

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.