BİLİMKURGU nedir

35 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

Düş ya da kurgu yoluyla oluşturulan; çoğu kez gelecek zamanlarda yer alan; günümüzdekinden farklı bilimler ve teknikler kullanan toplum ve insan yaratan yazın türü

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.