BİÇİM nedir

42 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

Edebiyatta varolan öğelerin birbirine bağlanarak oluşturdukları düzen. Örneğin bir şiirin biçimi kaç dizeden oluştuğuna, dizelerin kümelenişine, belirli bir uyak dizini olup olmadığına göre değişir.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.