BERCESTE nedir

39 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

Öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı
sağlam dize ya da beyit. Dize için daha çok mısra-ı
berceste, beyit için de beyt-i berceste tanımlamaları
kullanılır. Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da
beyit de denebilir. Bazı berceste örnekleri:
Uyduk dil-i divâneye dil uydu hevâya
Ruhi
Su uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz
Şeyh Gâlib
Çeşmini gördüm unutdum derdi de dermânı da
Şeyh Gâlib
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Muhibbî (Kanuni)
Şîrler pençe-i kahrımda olurker lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebun etdi felek
II. Selim

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
1 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.
Cevabınızı yazın.