BASİTNAME bedir

39 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

BASİTNAME bedir

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
0

Divan edebiyatında yalın Türkçe ile yazılmış gazeller.
Bunlara Türkî-i basit gazel de denir. Basitnamelerde
Arapça ve Farsça sözcüklerle tamlamalar çok azdır.
Örneğin:
Düşdi bu gönlüm sana hey sevdüğüm
N’ola yakışsan bana hey sevdüğüm
Çün seve geldi seve gider seni
Bu gönül önden sona hey sevdüğüm
Ayruluk derdi bana bir bun durur
Kim döyer imdi buna hey sevdüğüm
Turmadım uçmak diler gönlüm kuşı
Yüce köşkünden yana hey sevdüğüm
Yüzüni gözler güzel bu uyüzden ay
Giceler kalur tana hey sevdüğüm
Ağzını öpmek ana ol kim senün
Söğme yok yire ana hey sevdüğüm
Cânı dahi bir kez ana hey sevdüğüm
Edirneli Nazmi

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
1 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.
Cevabınızı yazın.