ANALİZ nedir

47 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, olayların, kişilerin ve üslupların ayrı ayrı incelenmesi yöntemiyle yapılır. Analizden çıkarılan sonuç bir tartışma konusu olursa bu duruma eleştiri (tenkit) denir.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.