AÇIKLIK nedir

45 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herhangi bir ek yoruma açıklamaya gerek kalmadan kavranılabilir olmasıdır.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.