AÇIKLAMA nedir kısaca

42 viewsEdebiyat Sözlüğü
0

AÇIKLAMA nedir kısaca

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
0

Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. Sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. Bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifade eder. Okuyucu bunları çözmeden eserin bütününü anlayamaz. Açıklamanın amacı bu anlamayı sağlamaktır.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle
Cevabınızı yazın.